.
       

   Tel. 535 855 009     
 .....  Fax  22 35 068 35     
          Mail info@rehmedis.pl      
.

.
.
Uwaga!

Podnośniki Atlas są objęte Europejskim Prawem Ochronnym:

OHIM 001879271-0001, 

OHIM 00982541-0001.

Jakiekolwiek kopiowanie urządzenia w całości lub fragmentach bez zgody firmy Rehmedis zabronione.

             


    STRONA GŁÓWNA                Mini podnośniki Atlas                 Video prezentacje             KONTAKT


                                                                                                                                                                                


  Dofinansowanie w wysokości do   95%  wartości sprzętu na zakup Podnośnika 

W tym celu należy zwrócić się do PCPR-u/ MPOS-u z podaniem i kompletnym wymaganych dokumentów:

1. fakturę pro-forma na podnośnik - wystawioną na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna.

2. orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnującego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego;

3. oświadczenie o miesięcznych dochodach (kwota brutto) osoby niepełnosprawnej lub rodzica dziecka niepełnosprawnego.

4. wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)

Pełne dofinansowanie na Atlas-PP Pionizator/Podnośnik- 100% wartości sprzętu.
Dofinansowanie NFZ i PCPR

      W tym celu należy skontaktować się bezpośreni z nami tel. Tel535 855 009


Wymagane formularze i dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania mogą różnić się zależnie od PCPRu/MOPSu.

POMAGAMY W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DOFINANSOWANIEM PRZEZ PCPR/MOPS.

Tel535 855 009

zobacz - PCPRrów/MOPSów                                                                                                            

        


   Rehmedis       VAT Number  UE 949-144-50-40      Company Number 4114
podnośniki dla niepełnosprawnych | podnośnik dla osób niepełnosprawnych | podnośniki dla chorych |
pionizator rehabilitacyjny | podnośnik łazienkowy | podnośnik wannowy
.
wypożyczalnia podnośników dla niepełnosprawnych | wypożyczalnia rehabilitacyjna | wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego